mandag den 10. september 2007

Sikke en ære

Jeg har modtaget denne nominering fra Strikkefeen. Sådan noget sker jo ikke bare lige for mig, det her er første gang, så den vil jeg med tak tage imod, og tænke over hvem jeg gerne vil give stafetten videre til, der er så mange søde strikkekvinder på "frekvensen", det er ikke let.
Den betyder følgende:
The 'Power of Schmooze Award' is The Award for bloggers who “effortlessly weave their way in and out of the blogosphere, leaving friendly trails and smiles, happily making new friends along the way. They don’t limit their visits to only the rich and successful, but spend some time to say hello to new blogs as well. They are the ones who engage others in meaningful conversations, refusing to let it end at a mere hello - all the while fostering a sense of closeness and friendship".
Og på dansk: 'Schmooze Award' er prisen til bloggere som ubesværet snor deres veje ud og ind af blogosfæren og efterlader venlige spor og smil og på den måde, med glæde, skaber nye venner på vejen. De indskrænker ikke deres besøg til kun at gælde de rige og succesfulde men bruger også tid på at byde nye bloggere velkomne. De er dem som drager hinanden ind i meningsfulde samtaler og de nægter at lade sig nøje med en simpel hilsen (goddag) - i hele processen lykkes det dem at skabe en følelse af nærhed og venskab".

Ingen kommentarer: